Sprungmarken
Dynamische Navigation einblenden
Dynamische Navigation ausblenden
Szukaj
Szukaj
Kopfillustration
Pokaż obraz w formacie pełnym Pokaż obraz w formacie połówkowym
Jesteś teraz tutaj:
  1. Warto poczuć.
Nawigacja wtórna

To warto przeżyć. Kultura, muzea, nauka

Rzymscy legionerzy, prehistoryczne zwierzęta, artyści, muzycy a także wynalazca Gutenberg - oni wszyscy zostawili swoj ślad w Moguncji. Muzea i uczelnie tworzą historyczne tło miasta. Udajcie się Państwo w odkrywczą podróż po Moguncji!

Wraz z Janem Gutenbergiem - najznakomitszym mieszkańcem miasta, wynalazcą ruchomej czcionki, uznanym za „człowieka tysiąclecia“ - nastała nowa epoka - nie tylko w Moguncji. Już przed ponad stu laty poświęcono mu całe muzeum.

W Światowym Muzeum Sztuki Księgarskiej i Poligraficznej (Weltmuseum für Buch- und Druckkunst) można podziwiać jego dwie słynne biblie, pierwsze drukowane książki na świecie. Prawdziwym klejnotem jest doskonale odrestaurowane Muzeum Krajowe (Landesmuseum), które kryje zbiory od czasów antycznych po epokę nowożytną. Sztuce współczesnej poświęcona jest w pełni Hala Sztuki (Kunsthalle Mainz) w dzielnicy Zollhafen.

Starożytna, rzymska Moguncja trwa natomiast po dziś dzień w Centralnym Muzeum Rzymsko-Germańskim (Römisch-Germanisches Zentralmuseum), w Muzeum Starożytnej Żeglugi (Museum für Antike Schifffahrt) oraz odkrytej dopiero przed kilkoma laty Świątyni Izydy i Magna Mater (Isis- und Mater Magna-Heiligtum). Dzięki fascynującej prezentacji można podejrzeć obrzędy praktykowane w dawnej stolicy prowincji Mogontiacum.

Przyrodzie Nadrenii-Palatynatu, ale i nie tylko, poświęcone są natomiast zbiory Muzeum Historii Przyrodniczej (Naturhistorisches Museum Mainz). To szczególnie interesujące miejsce dla dzieci i rodzin jest obecnie poddawane procesowi intensywnej renowacji, która obejmuje wszystkie części muzeum.

Jakże mogłoby być inaczej: najnowsze mogunckie muzeum poświęcone jest karnawałowi i obejmuje zbiory zdjęć oraz nagrań, a także wystawę kostiumów i odznak. Więcej informacji o aktualnych ekspozycjach muzeów można znaleźć na stronie www.mainz.de/museen.

Z wyborem Moguncji na "miasto nauki 2011" związane były różne akcje i wystawy, które koncentrowały się wokół nauki oraz badań. Wiele projektów realizowano w perspektywie długoterminowej, a nawiązane w ich ramach sieci znajomości istnieją do dzisiaj. Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.mainz-stadt-der-wissenschaft.de. Ponad 40 000 studentów różnych uczelni wyższych, wiele mądrych głów w nauce i badaniach wpływają na życie miasta i codzienność Moguncji.

Sztuka drobna jest pisana tu, nad Renem wielką literą! Wyrazem tego jest przyznawana corocznie w mogunckim teatrze Unterhaus, uznana nagroda dla drobnych form teatralnych. Ale i wysoka kultura, wydarzenia oraz festiwale mają swoje miejsce w Moguncji, na przykład w renomowanym Teatrze Państwowym (Staatstheater), w hali Feniksa (Phönix-Halle) - dawnej fabryce, wykorzystywanej obecnie na potrzeby kulturalne i wydarzeń, a także na placach stolicy kraju związkowego w czasie licznych imprez. „Moguncja żyje swoimi placami“ – to hasło zobowiązuje!

Miłośnicy Moguncji muszą koniecznie odwiedzić miasto w czasie słynnego mogunckiego karnawału (Mainzer Fastnacht), który uważany jest za osobną, piątą porę roku i którego corocznym punktem kulminacyjnym jest długi na wiele kilometrów pochód w ostatni poniedziałek karnawału. Warto odwiedzić również festiwal Pfingstfestival Open Ohr na cytadeli, Johannisfest poświęcony wynalazcy druku Janowi Gutenbergowi w czerwcu oraz Mogunckie Lato Muzyczne (Mainzer Musiksommer), w czasie którego w klasycznym otoczeniu można posłuchać muzyki klasycznej. Finałem imprez i wydarzeń kulturalnych są Mogunckie Targi Wina (Mainzer Weinmarkt), odbywające się w dwa długie weekendy pod koniec lata. W ich ramach można rozkoszować się całą ofertą winnej stolicy Niemiec.
Katedra w Moguncji oraz pomnik Gutenberga Landeshauptstadt Mainz
1 / 7